Declareren in Payt

Wat kun je verwachten bij het declareren in Payt

Wat heb je nodig om te kunnen werken met Payt:

Bronpakket (Exquise/Novadent/Simplex etc):
Voor het aanmaken van declaraties

Payt:
Voor het versturen van declaraties naar de Vecozo en/of de patiënt en geautomatiseerd debiteurenbeheer

Wefact/eigen boekhoudpakket:

Voor het aanpassen van gegevens van ingelezen facturen/debiteuren en het op betaald zetten van facturen

Welke stappen doorloopt een declaratie in Payt:

Maak je geen gebruik van clearing in Payt, sla dan stap 4 en 5 over.

Stap 1 - Declaraties worden aangemaakt in het bronpakket

Stap 2- De declaraties worden middels een MZ301 bestand ingeladen in Payt op de pagina ‘Declaratie upload’

Stap 3- De declaraties worden automatisch aangeboden bij Vecozo. De status vind je terug op de pagina 'Clearing'

Stap 4- Vecozo bepaalt welk gedeelte van de declaratie naar de patiënt of zorgverzekeraar gaat

Stap 5- Het gedeelte wat naar de zorgverzekeraar gaat, wordt gemiddeld binnen 3 weken uitbetaald door de zorgverzekeraar. Voor dit gedeelte maakt Payt wel een factuur aan, die ook wordt ingeladen, maar de factuur wordt niet verstuurd naar de zorgverzekeraar. Dit doen we omdat je een factuur nodig hebt om de betaling die je ontvangt van de zorgverzekeraar moet kunnen wegstrepen.

Stap 6- Voor het gedeelte wat naar de patiënt gaat, maakt Payt automatisch een factuur aan (in Wefact), die bij de dagelijkse import wordt ingelezen en automatisch wordt verzonden naar de patiënt

Stap 7 - Na het versturen van de factuur, zal de factuur automatisch herinnerd gaan worden indien de betaling niet binnen de afgesproken betalingstermijn is ontvangen.

Welke acties worden er van mij verwacht?

  • Het aanmaken van nieuwe declaraties in je bronpakket (stap 1)

  • Het uploaden van het declaratiebestand in Payt (stap 2)

  • Communicatie met patiënten via Payt

  • Mislukte declaraties oplossen

  • Het oppakken van declaraties en facturen die om aandacht vragen

  • Indien gevraagd, het aanmaken van een betalingsregeling (zie: Hoe maak ik een betalingsregeling?)

  • Betaalstatus factuur bijhouden in boekhoudpakket: (zie artikel: Hoe zet ik een factuur op betaald?)