Hoe gaat Payt om met openstaande creditnota's en facturen bij dezelfde debiteur?

Zo zorg je dat je boekhouding voor debiteuren up-to-date is

Regelmatig komt het voor dat een factuur gecrediteerd moet worden. In de situatie dat er bij een debiteur een creditnota en een factuur openstaan, ziet Payt deze factuur en creditnota als losstaande objecten. Dit heeft twee gevolgen.

  1. Als eerste betekent dit dat Payt de openstaande factuur gaat herinneren. Dit gebeurt ook als het bedrag van de creditnota hoger dan of gelijk is aan het bedrag van de factuur. Het herinneren kan voorkomen worden door op het moment dat er een creditnota wordt aangemaakt in de boekhouding, de factuur en de creditnota (voor zover mogelijk) tegen elkaar af te letteren. Op deze manier staat alleen het bedrag open wat de debiteur nog open heeft staan.
  2. Ten tweede zal Payt niet automatisch een minnelijk incassotraject starten zolang er nog een niet-afgeletterde creditnota bekend is bij de debiteur. Het blijft wel mogelijk om in zo'n geval handmatig het incassotraject te starten.