Slim herindienen van afwijzingen in de overstapperiode

Hoe ga je om met declaraties van patiënten die zijn overgestapt naar een andere zorgverzekering?

In het begin van het nieuwe jaar worden declaraties vaker afgewezen omdat de patiënt niet bekend staat als verzekerde bij de zorgverzekeraar. Payt ontwikkelde een slimme functie om deze afwijzingen automatisch te herindienen zodra er een nieuwe verzekeringsrelatie ontstaat.

Gemiddeld stapt 6 tot 7% van de verzekerden over van de ene naar de andere zorgverzekeraar. Dat levert aan het begin van het jaar tot meer afwijzingen omdat de cliënt niet als verzekerde bekend is bij de verzekeraar. Bijvoorbeeld omdat mutaties niet zijn doorgegeven of niet zijn verwerkt in de declaratieketen.

 

 

Een deel van de afwijzingen is te voorkomen door standaard een COV-check te doen. Toch komt retourcode 0320 (Cliënt is niet verzekerd) regelmatig voor. Voor deze afwijzingen hoeft u bij Payt niet zelf in actie te komen, dat doet de software voor u. De afgewezen declaraties worden automatisch toegevoegd aan de categorie Automatisch herindienen. Payt controleert automatisch de verzekeringsgerechtigheid van de betreffende patiënt. Zodra er op grond van een COV-check een nieuwe verzekeraar bekend is zal de declaratie opnieuw via Vecozo worden aangeboden bij de nieuwe verzekeraar. Met behulp van het retourbericht zal de declaratie alsnog een geautomatiseerd vervolg krijgen, zoals de aanmaak van een patiënt nota.

Zo helpt Payt u ook in het nieuwe jaar met het sneller, makkelijker en beter betaald krijgen van uw behandelingen.

Let op: Het is wel verstandig om de declaraties van 2022 en 2023 in een aparte declaratie run in te laden, waarbij je in de run van 2022 ook de niet afbehandelde declaraties meeneemt. Hiermee voorkomt u dat declaraties van patienten die van verzekeraar gewisseld zijn, worden onnodig deels worden afgewezen en opnieuw ingediend moeten worden.